VideoDigitalisatie.be

Wij zijn specialisten in het overzetten van oude video’s en film naar digitale bestanden.

Wat zeggen onze klanten

Video-Digitalisatie

digitaliseer en repareer je oude video's en films
Video-digitalisatie.be isĀ al jarenlang gespecialiseerd in het omzetten van oude video’s en films naar een modern en betrouwbaar digitaal formaat.

Aangezien de tapes en videobanden kostbaar bezit zijn, geven wij de voorkeur aan het zelf ophalen van deze door onze diensten. Altijd word er een recu aan de klant afgegeven. Indien dit niet mogelijk is, kan de klant na afspraak het materiaal zelf bij ons komen afleveren in Ruisbroek.

We nemen het moeilijke en tijdrovende digitalisatiewerk van u over.Al wat u nog dient te doen is het opnieuw te bekijken of te verwerken in uw nieuwe projecten.

Contacteer ons voor meer info

Rob Goethals

GSM:0475/42.86.99

Door uw video te digitaliseren wordt het verouderingsproces een halt toegeroepen. Met name oud analoog materiaal heeft de neiging om snel in kwaliteit achteruit te gaan.
Dit onder invloed van magnetisme. Immers veel video materiaal wordt op een magnetische drager, zoals een videoband, opgeslagen.

  • betrouwbare partner
  • Digitaliseren van film : super 8, 8 mm, pathe (9.5mm), 16 mm.
  • Digitaliseren van videobanden:VHS,Hi8, Video 8, Betacam, Video 2000,Betamax enz.
contacteer ons